UPRAVARukovodstvo UPŠ NAŠA ŠUMA


Predsjednik Udruženja

Duško Topić dipl.inž.šumarstva

065/518-398


Predsjednik Skupštine Udruženja

Čedo Đukić dipl.pravnik

065/663-498


Predsjednik Nadzornog odbora


Predsjednik savjeta za gazdovanje šuma

Zdravko Kovačević dipl.inž.šumarstva

065/240-216


Tehnički sekretar Udruženja

Dubravka Kršić dipl.inž.šumarstva

051/551-240


SNV - kordinator

Aleksandar Mrkobrada dipl.inž.šumarstva

O65/ 546 -168


Predsjednici Ogranaka UPŠ NAŠA ŠUMA

R.B.

Ogranak

Predsjednik

Telefon

1

Berkovići

Mitar Kupušić geodetski tehničar

065/640-794

2

Bileća

Gojko Vuković dipl.ecc

065/924-726

3

Nevesinje

Milena Damjanac dipl.inž.šumarstva

065/354339

4

Ljubinje- Ubosko

Draženko Banđur mašinski tehničar

065/215-235

5

Višegrad

Rade Totić dipl.inž.šumarstva

065/406-115

6

Foča

Veselin Vidojević dipl.inž.šumarstva

065/602-225

7

Zvornik

 

 

8

Regija Banjaluka

Duško Topić dipl.inž.šumarstva

065/518-398

9

Mrkonjić Grad

Miloš Bojanić aps. šumarstva

065/ 605 321

10

Ribnik

Tijana Čutura dipl.inž.šumarstva

065/ 719 840

11

Šipovo

Mandić Željko ecc. menadžer

065/540-393

12

Jezero

Milorad Gogić dipl.inž.šumarstva

065/517-164

13

Glamoč

Nenadić Milan dipl.inž.šumarstva

065/655-819

14

Teslić

Miro Božić dipl.inž.šumarstva

066/546-266

15

Kotor Varoš

Radenko Perišić dipl.inž.šumarstva

065/624-199

16

Regija Doboj

Darko Vidović dipl.inž.šumarstva

065/513-256

17

Doboj

Aleksandar Lukač dipl.inž.šumarstva

066/809 912

18

Petrovo

Milenko Lazarević dipl.inž.šumarstva

065/951 122

19

Brod

Slaven Pjeranović dipl.inž.šumarstva

065/891 738

20

Derventa

Slaven Gojković dipl.inž.šumarstva

065/625 354

21

Modriča, Šamac, Vukosavlje, Pelagićevo, Donji Žabar

Borislav Tešić dipl.inž.šumarstva

066/809 918
065/656 777

22

Regija “Birač”

Pajsije Petrović dipl.inž.šumarstva

065/354339

23

Vlasenice

Pajsije Petrović dipl.inž.šumarstva

065/354339

24

Srebrenica

Mr. Milorad Miličević  dipl.inž.šumarstva

065/780-467

25

Milići

Zdravko Žugić  dipl.inž.šumarstva

065/913-146

26

Bratunac

Krsmanović Milorad dipl.inž.šumarstva

065/330 192

27

Han Pijesak

Mandić Stojanka prof.sociologije

066/455 832

28

Šekovići

Kraljević Zoro šum.tehničar

066/713 441

29

Regija Sarajevo

Siniša Perković dipl.inž.šumarstva

065/749-484

30

Tuzlanski Kanton

Berković Ibrahim- Kladanj

061/104-473

31

Unsko-Sanski kanton

Fuad Dizdar – Sanski Most

061/794-200