Udruženje privatnih šumovlasnika

“NAŠA ŠUMA” – Banja Luka

Ulica- Romanijska 1E
78000
BANJA LUKA


Telefoni:
00387 (0)51/323-600,
00387 (0)51/323-601
Faks:
00387 (0)51/323-602,Kontakt osobe:

Duško Topić


e-mail : info@nasasuma.com

web : http://www.nasasuma.com/