PROMOCIJA PEFC STANDARDA KROZ UMREŽAVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I PROMOCIJU ODRŽIVOG GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Projekat je fokusiran na promociju korištenja PEFC standarda/certificiranja putem različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, informisanje ciljne grupe privatnih šumoposjednika o mogućnostima i prednostima PEFC certificiranja, te zagovaranju povećane finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda/certificiranja kod donosioca odluka. 

Finansijer: Uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska

Period implementacije: 2023-2024. godina

Partneri u projektu:

  1. Udruženje privatnih vlasnika šuma „NAŠA ŠUMA“

  2. Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona

  3. Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj – IKOR 

  4. Inicijativa za šumarstvo i okoliš – FEA

PEFC

Najava početka projekta: Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija (26.05.2023. godine)