Udruženje privatnih šumovlasnika NAŠA ŠUMA osnovano je 30.07.2006 godine u Čelincu.

Udruženje se osniva na temelju neotuđivog prava svakog čovjeka da se aktivno zalaže za zaštitu prava i sloboda svakog pojedinca i specifični ljudskih zajednica, na očuvanju i unapređenju civilizacijiskih dostignuća i uslova življenja, ostvarivanju standarda savremenog života a u cilju sveukupnog razvoja društva i slobodne ljudske zajednice.

Član udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje ima u svom vlasništvu šumu ili šumsko zemljište, odnosno koje želi da kroz ovo udruženje da svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka ovog udurženja, tako što će dobrovoljno pristupiti Udruženju na način regulisan Statutom Udruženja.

Učlanjivanje u Udruženje vrši se preko Ogranaka udruženja, a koja se formiraju po teritorijalnom principu: Mjesna zajednica, Katastarska opština, Opština, Regija i dr.

Udruženje djeluje na temelju statuta, etičkog kodeksa i drugih normativnih akata.

Udruženje ima svoje stručne organe, komisije i savjet za gazdovanje šumama.

Udruženje će nastojati na svaki način, bilo idejno, intelektualno i stručno ili podsticanjem i provođenjem konkretnih razvojnih projekata, dati svoj doprinos ekonomskom progresu i sveukupnom razvoju kako na lokalnom, regionalnom tako i na državnom nivou, i ostvariti ciljeve i zadatke Udruženja kroz:

 • uspostavljanje novih efikasnijih i produktivnijih načina i metoda u gazdovanju šumama i šumskim zemljištem u privatnom vlasništvu putem izrade strateških studija,
 • uvođenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća u gazdovanju privatnim šumama,
 • povećanje i unapređenjem efekata u zaštiti i čuvanju šuma u privatnom vlasništvu,
 • uspostavljanje ravnoteže interesa vlasnika privatnih šuma, korisnika šuma i društva i stvaranje povoljnije klime za ekonomski razvoj uz očuvanje ekoloških vrijednosti šuma,
 • očuvanje opštekorisnih funkcija šuma,
 • iznalaženje najboljih načina i sistema gazdovanja pojedinačnim površinama privatnih šuma,
 • povećanje površina privatnih šuma visokog uzgojnog oblika kroz prevođenje izdaničkih šuma u viši uzgojni oblik,
 • podizanje novih zasada u privatnim šumama i šumskim zemljištima,
 • zalaganje za zakonske i organizacione promjene koje će doprinjeti kvalitetnijem upravljanju privatnim šumama,
 • omasovljavanje udruženja kroz učlanjenje novih članova i ispitivanjem javnog mjenja kako bi se stekle pouzdane informacije o svim aspektima zajednice i društvenim kriterijima o najboljim pravcima planiranja i razvoja privatnog šumovlasništva i društva u cjelini,
 • aktivno učešće i nastup prema institucijama vlasti kroz inicijative, predloge i sugestije kako bi se ostvarili kokretni projekti i ciljevi od opšteg interesa.