Vizija udruženja „Naša šuma“ je da privatne šume budu ravnopravne sa državnim i da udruženje postane lider u organizovanju privatnih šumovlasnika u RS i FBiH, da učestvuje u donošenju svih regulativa i ima prepoznatljivo mjesto u Konfederaciji evropskih vlasnika privatnih šuma (CEPF), a da svi šumovlasnici prepoznaju udruženje kao organizaciju koja uistinu predstavlja njihove interese kroz poboljšanje materijalnog položaja šumovlasnika, povećanje zaposlenosti, smanjenje siromaštva i poboljšanje stanja privatnih šuma, te da se prirodni potencijali šuma i šumskih zemljišta koriste u punom kapacitetu, od čega koristi ima cijelo društvo.

Misija Udruženja „Naša šuma“ je da predstavlja zajednički glas (interes) svih vlasnika privatnih šuma u BiH u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju zakonskih obaveza vezanih za gazdovanje šumama, da poboljša organizaciju pružanja stručnih usluga privatnim šumovlasnicima, što će doprinijeti boljim ekonomskim efektima korišćenja proizvoda šuma, poboljšanju stanja šuma i transparentnom korišćenju sredstava iz domaćih i inostranih fondova za reprodukciju i unapređenje šuma.