Kroz istraživanje o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine (BiH) u okviru projekta “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” saznali smo kako privatni šumoposjednici u Bosni i Hercegovini ocjenjuju stanje svoga posjeda i koji su njihovi planovi za upravljanje šumskim posjedima u budućnosti. 🌳🏡

Rezultati ukazuju na sljedeće:

🔍31,4% ispitanika smatra da su njihovi šumski posjedi u dobrom stanju sa redovnim mjerama korištenja za vlastite potrebe.

🔍 16,2 % ispitanika ističe da su njihovi šumski posjedi zapušteni i degradirani, te da se u njemu ne provode redove mjere gospodarenja.

Većina ispitanika planira da šumski posjed ostavi kao nasljedstvo svojoj djeci (79,4%) 🏡🗝️👨‍👩‍👧‍👦, dok mali broj namjerava prodati svoj posjed u bliskoj budućnosti (11%) 🛒🌳.

Samo 9,6% ispitanika planira certificirati šumu u bliskoj budućnosti 📜🔖✅.

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost partnera u projektu, Udruženja privatnih vlasnika šuma “NAŠA ŠUMA” Čelinac, Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, Inicijative za šumarstvo i okoliš – FEA i Inicijative za kvalitet i održivi razvoj – IKOR i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo