Certifikat za održivo gospodarenje šumama je dobrovoljni, tržišno orijentisani instrument šumarske politike koji se sprovodi kroz dva odvojena, ali povezana procesa: certificiranje održivog gospodarenja šumama i certificiranje lanca snadbijevanja. 🔗

Certificiranje održivog gospodarenja šumama osigurava da se šumama gospodari u skladu s izazovnim ekološkim, društvenim i ekonomskim zahtjevima. 🌍🌿

Certificiranje lanca snadbijevanja prati porijeklo proizvoda/drveta iz certificiranih šuma do krajnjeg proizvoda/potrošača. To dokazuje da se svaki korak u lancu snabdijevanja pažljivo prati kroz nezavisne revizije kako bi se osiguralo da se isključuju proizvodi porijeklom iz šuma koje nisu certificirane. 🔍📦

Gospodarenje šumama je dugotrajan proces, a rezultati dobre prakse često postaju vidljivi tek nakon nekoliko desetljeća. 🌳⏳