Rezultati istraživanja o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine u okviru projekta ” 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” otkrivaju da certificiranje šuma u privatnom vlasništvu sa sobom donosi određene troškove, varirajuće prema stanju šuma i samim procesom certificiranja. 🌲💼 🪵💰🌳
🤝🏛️Većina ispitanika smatra da bi troškovi certificiranja privatnih šuma trebali da budu pokriveni iz javnih sredstava, odnosno uz državnu podršku (75,7%).
🏭🪵 Jedan postotak ispitanika smatra da bi se u proces certificiranja privatnih šuma trebala uključiti i preduzeća drvne industrije (10,5%).
💰🤷‍♂️ Relativno mali postotak ispitanika smatra da bi finansiranje troškova trebalo pasti na teret samih vlasnika (8,6%), odnosno udruženja vlasnika privatnih šuma (5,2%).
Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.