Kroz istraživanje o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine (BiH) u okviru projekta “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” saznali smo sljedeće:

🏆🌲 Većina ispitanika bi željela da je njihova šuma certificirana uz poštivanje PEFC standarda (75,7%). Kao razlozi su navedeni postizanje bolje cijene na tržištu, ispunjenje normativa i međunarodnih standarda, olakšanje procesa gospodarenja, povezivanje vlasnika šuma u interesne asocijacije, te verifikacija održivog pristupa u gospodarenju šumama.

🚫🌲 Kod ispitanika koji ne bi voljeli da njihova šuma bude certificirana (24,3%), kao razlozi su uglavnom navedeni mala površina šuma i njen loš kvalitet, nedovoljno interesa za šumu, neriješeni imovinsko-pravni odnosi i upotreba šume za lične potrebe bez namjere da se u skorijoj budućnosti proizvodi komercijalizuju na tržištu.

❓🌲S druge strane, većina ispitanika (55,2%) ne posjeduje dovoljno informacija da bi bili u stanju prepoznati oznaku na certificiranim proizvodima od drveta. Kao razloge navedeno je da ispitanici nisu bili u prilici da koriste certificirane proizvode i da nisu imali dovoljno informacija na osnovu kojih bi jasno razlikovali certificirane u odnosu na necertificirane proizvode od drveta.

🔖🌲Kada je riječ o onim ispitanicima koji prepoznaju oznaku certificiranih proizvoda (44,8%), navedeno je da su na proizvodima od drveta često istaknuti logo i oznaka certifikata, kao i da na otpremnicama stoje oznake koje ukazuju da su šume certificirane.

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo