U okviru projekta “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” provedeno je istraživanje o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine (BiH).

Ovo istraživanje se fokusiralo na članove postojećih asocijacija privatnih šumoposjednika u BiH koji aktivno učestvuju u radu asocijacija, ali također aktivno gospodare svojim posjedom. Sama struktura uzorka ispitanika ima utjecaj na prosječne vrijednosti pojedinih parametara obuhvaćenih istraživanjem. 📈

Neke od osnovnih karakteristika naših ispitanika su sljedeće:

🌲🏡 Tokom istraživanja je prikupljeno 210 upitnika! Različite općine u BiH imaju zajednički interes za privatne šumske posjede.

💁‍♂️💁‍♀️U uzorku dominiraju muškarci (81,9%) u odnosu na pripadnice ženskog spola (18,1%).

🕰️🎂 U prosjeku privatni šumoposjednici imaju 51 godinu. Najviše ispitanika pripada kategoriji starosti od 60 i više godina (31,4%), zatim onih koji pripadaju kategoriji od 50 do 59 godina starosti (27,6%), kao i onih koji se nalaze u starosnom intervalu od 30 do 39 godina (17,6%).

👴👵 Do posjeda ispitanici su došli uglavnom putem nasljeđivanja od svojih roditelja ili rođaka u starijoj životnoj dobi.

🎓🌲 Izbor ispitanika u uzorak je uvjetovao da se u uzorku nalazi najviše ispitanika sa fakultetskim obrazovanjem (46,2%).

🌐💼 Najveći procenat ispitanika je u penziji (19,0%), zatim onih koji obavljaju aktivnosti u privatnom sektoru kao poduzetnici (16,2%), uposlenici u sektoru šumarstva (14,3%), te kategorija ostali (23,8%), gdje su ispitanici navodili različita zanimanja i profesionalna opredjeljenja.

Ostanite u toku, jer donosimo još mnogo saznanja prikupljenih kroz istraživanje! 🧐

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

#MisliOPrirodi #ThinkNature #CPCDba #EmbassyOfSwedenSarajevo