Donošenju PEFC međunarodnih standarda predstoji zahtjevan proces razvoja. Ovo su faze koje je potrebno proći kako bi PEFC standard bio usvojen i predstavljen javnosti:

📜 Faza prijedloga: U ovoj fazi se kreira prijedlog projekta sa opisanim opsegom i ishodima standarda, koji mora odobriti Odbor direktora PEFC-a prije prelaska na sljedeću fazu.

🌍 Pripremna faza: U ovoj fazi se pozivaju interesne grupe iz cijelog svijeta da nominiraju svoje predstavnike za učešće u radnoj grupi. Vrši se mapiranje interesnih grupa kako bi se osigurala odgovarajuća reprezentativnost i nakon toga se ocjenjuju nominacije na osnovu kompetencija i iskustva predloženih predstavnika. Na kraju ove faze se priprema prvi radni draft dokumentacije. 

🤝 Faza razvoja I : Članovi radne grupe se sastaju, raspravljaju o dokumentu i rade na prvom nacrtu standarda. U nekim slučajevima, potrebno je formirati grupe stručnjaka koji će se fokusirati na specifične, specijalizovane aspekte standarda. Ova faza obično zahtijeva 2-5 sastanaka, nakon kojih bi radna grupa trebala postići konsenzus o orvom nacrtu standarda.

📢 Faza javnih konsultacija: U ovoj fazi se organiziraju javne konsultacije koje traju 60 dana i koje omogućuju interesnim grupama da daju komentare i sugestije za unapređenje prvog nacrta standarda.

🔁 Faza razvoja II: Nakon javnih konsultacija, radna grupa se ponovno sastaje kako bi razmotrila i ugradila komentare u dokument i stvorila finalnu verziju standarda. Ova faza obično zahtijeva 2-5 sastanaka.

Faza odobrenja: Nakon što radna grupa postigne konsenzus, finalna verzija standarda se šalje na odobrenje Odboru direktora i Generalnoj skupštini PEFC-a.

🌐 Faza objave i implementacije: Ako se standard odobri, isti se objavljuje na web stranici PEFC International, nakon čega se obavještavaju sve interesne grupe.

🌳 Radne grupe su kolaborativni timovi koji se sastoje od više interesnih grupa kojima je povjeren zadatak da kreiraju ili revidiraju tehničke dokumente kroz proces donošenja odluka vođen konsenzusom. Ove radne grupe čine različiti stručnjaci, a veličina grupa varira od samo osam do preko 30 članova.

🔄 Svi standardi se revidiraju svakih pet godina kako bi ostali ažurirani i u skladu sa najboljim praksama i dostignućima iz prakse i nauke.