U okviru projekta ” 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” provedeno je istraživanje o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine. 🌲🇧🇦

Značajan procenat ispitanika (48,3%) ukazuje na volju da samostalno finansira proces certificiranja privatnih šuma. Ipak, pri obrazlaganju odgovora većina ispitanika navodi da su spremni da pokriju dio troškova ukoliko bi se pojavila podrška nekog eksternog faktora poput države ili neke drudge organizacije. 🤝💰

S druge strane, kod ispitanika koji nisu spremni da finansijski podrže proces certificiranja (51,7%) uglavnom su razlozi povezani sa veličinom i stanjem posjeda, nedostatkom raspoloživih finansija, kao i nezainteresovanosti za proces gospodarenja šumama. 💸

Pored prethodnih informacija, ispitanici su iskazali i spremnost za izdvajanje odgovarajućeg novčanog iznosa za proces certificiranja šuma po PEFC standardu. Radi se o sljedećim iznosima:

💰🌳 Najveći procenat ispitanika je spreman izdvojiti do 10 KM/ha da bi se njihova šuma certificirala (42,9%).

📉💸 Sa porastom iznosa koji je neophodno izdvojiti za PEFC certificiranje opada spremnost ispitanika da ga plate, pa tako iznos preko 120 KM/ha je spremno izdvojiti tek 0,5% ispitanika.

🚫💸 Preko 22% ispitanika nije spremno platiti certificiranje šume uz uvažavanje PEFC standarda.

🤷‍♂️📉 Oko 13,3% ispitanika ne raspolaže informacijama da bi mogli procijeniti iznos troškova koji su spremni platiti da bi se njihova šuma certificirala.

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo