Zašto nam je potrebno certificiranje šuma? 🤔

Certificiranje šuma je od suštinske važnosti jer pruža dokaze o održivom gospodarenju šumama. Omogućava vlasnicima i preduzećima koja gospodare šumama da pokažu da su prakse koje primjenjuju održive i da njihove šume zadovoljavaju potrebe sadašnjih i budućih generacija. 💚🌱 Certificiranje Opširnije

🌳🌿 Šta je certificiranje šuma?

Certifikat za održivo gospodarenje šumama je dobrovoljni, tržišno orijentisani instrument šumarske politike koji se sprovodi kroz dva odvojena, ali povezana procesa: certificiranje održivog gospodarenja šumama i certificiranje lanca snadbijevanja. 🔗 Certificiranje održivog gospodarenja šumama osigurava da se šumama gospodari u Opširnije

Najava početka projekta: Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija

Projekat “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini” započeo je u maju 2023. godine s ciljem doprinosa implementaciji PEFC standarda za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini. Projekat je Opširnije